Home » Diensten » Diverse reinigingswerken

Diverse reinigingswerken

Ruimen:

 • septische putten
 • vetputten
 • vijvers
 • kelders
 • car-wash putten
 • olie-en vetafscheiders
 • waterzuiveringsstations

Reinigen:

 • regenwaterputten
 • allerhande oppervlakten
 • machines
 • parkings
 • opritten
 • pleinen/terreinen
 • daken
 • platforms
 • gebouwen
 • tanks
 • koeltorens
 • opslaginstallaties
 • Het wegwerken van hardnekkig vuil, mos, cement- en betonresten

Ontstoppen:

 • Alle afvoerleidingen, rioleringen onder hoge druk met combiwagen

We hebben in ons wagenparken een COMBIWAGEN met WARM WATER en 500 BAR

Reinigingswerken

Op zoek naar een partner voor reinigingswerken?